Ana Sayfa Yaşam Diziler Criminal Minds Dizisi Alıntıları ve Özlü Sözleri – 1. Sezon

Criminal Minds Dizisi Alıntıları ve Özlü Sözleri – 1. Sezon

4169
0

Criminal Minds dizisinin genellikle açılış ve kapanışlarına yer alan alıntıları sizler için türkçe-ingilizce olarak bir araya getirmeye çalıştık. Tercümesi eksik alıntıları en kısa zamanda yazabilmek için çalışıyoruz.

1. Sezon

1.
Joseph Conrad
“The belief in a supernatural source of evil is not necessary. Men alone are quite capable of every wickedness.”
Kötülüğün kaynağının doğaüstü bir güç olduğuna inanmak gerekmez, alnız bir adam her türlü kötülüğü yapabilir.

Emerson
“All is riddle, and the key to a riddle is another riddle.”
Her şey bilmecedir, ve onları çözmenin anahtarı başka bir bilmecedir.

Winston Churchill
“The farther backward you can look, the farther forward you will see.”
Daha geriye doğru bakabilirsin ama daha ileriyi göreceksin.

Nietzsche
“When you look long into an abyss, the abyss looks into you.”
Uçurumun içine çok uzun süre bakarsan uçurum da senin içine bakar.

2
Faulkner
“Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.”
Sadece akranlarından veya atalarından daha iyi olmak için canını sıkma. Kendinden daha iyi olmaya çalış.

James Reese
“There are certain clues at a crime scene which, by their very nature, do not lend themselves to being collected or examined. How does one collect love, rage, hatred, fear…? These are things that we’re trained to look for.”
Olay mahalinde çeşitli ipuçları vardır ve bunlar doğal olarak incelenmek veya toplanmak için kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Kim aşkı, öfkeyi, nefreti, korkuyu toplayabilir ki? Bu şeyleri görmek için eğitim gördük.

Einstein
“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited; imagination encircles the world.”
Hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır fakat hayal gücü dünyalar kadardır.

3
Samuel Johnson
“Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.”
Hemen hemen tüm saçmalıklar benzemeye çalışıp da başaramadığımız insanları taklit etmeye çalışırken çıkar.

4
Jacques Rigaut
“Don’t forget that I cannot see myself, that my role is limited to being the one who looks in the mirror.”
Kendimi göremediğimi unutma benim görevim aynaya bakmakla sınırlı.

Rose Kennedy once said, “Birds sing after a storm; why shouldn’t people feel as free to delight in whatever sunlight remains to them?”
Kuşlar fırtınanın ardından cıvıldarlar.  “Neden insanlar da gün ışığının onlara sunduğu hazların tadına varmazlar?”

5
Euripides
“When a good man is hurt, all who would be called good must suffer with him.”
İyi bir adamın canı yandığında… iyi olarak bilinenlerin hepsi onunla birlikte acı çekmelidir

Euripides
“When love is in excess it brings a man no honor nor worthiness.”
Aşk aşırı olduğunda bir erkekte ne onur ne de liyakat bırakır.

6
Nietzsche
“The irrationality of a thing is not an argument against its existence, rather a condition of it.”
Bir şeyin mantıksızlığı… varlığına kanıt değil……aksine koşuldur.

Shakespeare
“Nothing is so common as the wish to be remarkable.”
Hiçbir şey dikkat çekme isteği kadar sıradan değildir.

7
Dr. Thomas Fuller
“With foxes we must play the fox.”
Tilkilere karşı tilki olmak gerekir.

8
Hemingway
“There is no hunting like the hunting of man; and those who have hunted armed men long enough and liked it never really care for anything else.”
Bir insanın avlandığı gibi avlanan yoktur. Yeterince uzun avlanan ve bundan hoşlanan silahlı adamlar, başka hiçbir şeyi gerçekten umursamaz.

Carl Jung
“The healthy man does not torture others. Generally, it is the tortured who turn into torturers.”
Sağlıklı bir insan başkalarına işkence yapmaz. Genellikle işkence yapanlar daha önce işkence görmüşlerdir.

9
Robert Oxton Bolt
“A belief is not merely an idea the mind possesses; it is an idea that possesses the mind.”
İnanç, yalnızca aklın egemen olduğu bir fikir değil, akla egemen olan bir fikirdir.

Albert Einstein
“The question that sometimes drives me hazy: Am I or the others crazy?”
… Ben mi, yoksa diğerleri mi deli?

10
Sir Peter Ustinov
“Unfortunately, a super abundance of dreams is paid for by a growing potential for nightmares.”
Ne yazık ki çok fazla rüya görmenin bedeli kabus görme olasılığının artmasıdır.”

Playwright Eugene Ionesco
“Ideology separates us. Dreams and anguish bring us together.”

11
Harriet Beecher Stowe
“The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone.”
Mezar başındaki en acı gözyaşları söylenmemiş sözler ve yarım kalan işler için akıtılır.

12
W. H. Auden
‘Evil is unspectacular, and always human, and shares our bed and eats at our table.’”
Şeytan her zaman gösterişsizdir ve genelde insandır. Yatağımızı paylaşır ve masamızda yemek yer.

Elizabeth Barrett Browning.
“Measure not the work until the day’s out and the labor done.”
“Gün bitene ve işçilik bitene kadar işi ölçmeyin.”

13
Roman philosopher Lucretius
“What is food to one, is to others bitter poison.”
“Biri için yiyecek olan, diğerleri için acı zehirdir.”

Confucius
“Before you embark on a journey of revenge, dig two graves.”
İntikam yolculuğuna atılmadan önce, iki mezar kazın.

14
Genesis 9:6.
Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed.
Kim insan kanı dökerse, onun kanı insan tarafından dökülecektir.

Albert Pine
“What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal.”
Kendimiz için yapığımız şeyler bizimle birlikte ölür. Başkaları ve dünya için yaptıklarımız ise kalıcı ve ölümsüzdür.

15
Norman Maclean
“It is those we live with and love and should know who elude us.”
“Birlikte yaşadığımız, sevdiğimiz ve bizden kimin kaçtığını bilmesi gereken kişilerdir.”

Abraham Lincoln
“In the end it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.”
Sonuçta, yaşamınızda kaç yıl olduğu değil yıllarınızın nasıl geçtiğine bakılır.

16
Nietzsche
“The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe.”
“Birey, kabile tarafından ezilmekten kaçınmak için her zaman mücadele etmek zorunda kalmıştır.”

Apachee proverb
Aynı yere ulaşmanın bir çok yolu vardır.

17
W. H. Auden
“Murder is unique in that it abolishes the party it injures, so that society must take the place of the victim and on his behalf demand atonement or grant forgiveness.”
“Cinayet, yaraladığı tarafı ortadan kaldırması bakımından benzersizdir, bu nedenle toplum kurbanın yerini almalı ve onun adına kefaret talep etmeli veya bağışlanmayı kabul etmelidir.”

Gandhi
“Better to be violent if there’s violence in our hearts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence.”
Eğer kalbimizde şiddet varsa; acizliğimizi gizlemek için sessizliğin örtüsüne bürünmek yerine şiddet uygulamak daha iyidir.

Gandhi
“I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent.”
Şiddete karşıyım. Çünkü iyiliğe ulaşmak için şiddet kullanıldığında ulaşılan iyilik geçicidir. Yol açtığı kötülük ise daimi olur.

18
Diane Arbus
“A photograph is a secret about a secret. The more it tells you, the less you know.”
Fotoğraf sır içinde sırdan ibarettir. Ne kadar çok şey söylerse o kadar az bilirsin.

Bernard Shaw
“An American has no sense of privacy. He does not know what it means. There is no such thing in the country.”
“Bir Amerikalının mahremiyet duygusu yoktur. Bunun ne anlama geldiğini de bilmez. Ülkede böyle bir şey yok.”

19
Anthony Brandt
“Other things may change us, but we start and end with family.”
“Başka şeyler bizi değiştirebilir, ama biz aile ile başlar ve aile ile bitiririz.”

Mexican proverb:
“The house does not rest on the ground, but upon a woman.”
Bir ev sadece toprak üzerinde durmaz bir kadın üzerinde yükselir.

20
Voltaire
“There are some that only employ words for the purpose of disguising their thoughts.”
“Düşüncelerini gizlemek amacıyla bazı sözcükleri kullananlar var.”

François de la Rochefoucauld
“We are so accustomed to disguise ourselves to others that in the end we become disguised to ourselves.”
Kendimizi başkalarına benzetmeye, gizlemeye o kadar alışmışız ki en sonunda kendimizi gizler hale gelmişiz.

21
Albert Einstein
“Whoever undertakes to set himself up as judge in the field of truth and knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.”
“Kendisini hakikat ve bilgi alanında yargıç olarak belirlemeye girişen kişi, tanrıların kahkahalarıyla yıkılır.”

George Orwell
“In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.”
Tüm dünyada yalan söylendiği bir zamanda doğruyu söylemek devrimci bir harekettir.

22
Elbert Hubbard
“No man needs a vacation so much as the man who has just had one.”
Hiç kimsenin, zaten tatilde olan biri kadar tatile ihtiyacı yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz