Ana Sayfa Yaşam Diziler Criminal Minds Dizisi Alıntıları ve Özlü Sözleri – 3. Sezon

Criminal Minds Dizisi Alıntıları ve Özlü Sözleri – 3. Sezon

62
0

“Let your heart feel for the afflictions and distress of everyone.”
Kalbinizin herkesin acılarını ve sıkıntılarını hissetmesine izin verin.
George Washington

“He who controls others may be powerful but he who has mastered himself is mightier still.”
Başkalarını kontrol eden kişi güçlü olabilir ama kendine hakim olan kişi daha da güçlüdür.
Philosopher Lao Tzu

“You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing which you think you cannot do.”
Korkunun yüzüne bakmayı gerçekten bıraktığınız her deneyimle güç, cesaret ve güven kazanırsınız. Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyi yapmalısınız.
Eleanor Roosevelt

“In the city, crime is taken as emblematic of class and race. In the suburbs though it’s intimate and psychological; resistant to generalization; a mystery of the individual’s soul.”
Şehirde suç, sınıf ve ırkın simgesi olarak kabul edilir. Banliyölerde ise mahrem ve psikolojiktir; genellemeye dirençlidir; bireyin ruhunun gizemidir.
Barbara Ehrenreich

“Nothing is easier than to denounce the evil doer; Nothing more difficult than understanding him.”
Hiçbir şey kötülük yapanı kınamaktan daha kolay değildir; hiçbir şey onu anlamaktan daha zor değildir.
Fyodor Dostoevsky

“Fairy tales do not tell children that dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children that dragons can be killed.”
Peri masalları çocuklara ejderhaların var olduğunu anlatmaz. Çocuklar ejderhaların var olduğunu zaten bilirler. Peri masalları çocuklara ejderhaların öldürülebileceğini söyler.
G.K. Chesterton

“Now what else is the whole life of mortals, but a sort of comedy in which the various actors, disguised by various costumes and masks, walk on and play each ones part until the manager walks them off the stage?”
Ölümlülerin tüm yaşamı, çeşitli kostümler ve maskelerle kılık değiştirmiş çeşitli oyuncuların, yönetici onları sahneden indirene kadar her birinin rolünü oynadığı bir tür komediden başka nedir ki?
Erasmus

“An earthly kingdom cannot exist without inequality of persons. Some must be free, some serfs, some rulers, some subjects.”
Dünyevi bir krallık, kişiler arasında eşitsizlik olmadan var olamaz. Bazıları özgür, bazıları köle, bazıları hükümdar, bazıları tebaa olmalıdır.
Martin Luther

“Fantasy abandoned by reason produces impossible monsters.”
Akıl tarafından terk edilen fantezi, imkansız canavarlar üretir.
Francisco Goya

“God sends meat and the devil sends cooks.”
Tanrı et gönderir, şeytan ise yemekleri.
Thomas Deloney

“Love all. Trust a few. Do wrong to none.”
Herkesi sev. Birkaçına güven. Kimseye yanlış yapma.
William Shakespeare

“Superman is, after all, an alien life form. He’s simply the acceptable face of invading realities.”
Süpermen sonuçta uzaylı bir yaşam formudur. O sadece istilacı gerçekliklerin kabul edilebilir yüzüdür.
Clive Barker

“The noir hero is a knight in blood caked armor. He’s dirty and he does his best to deny the fact that he’s a hero the whole time.”
Kara film kahramanı kanlı zırhlı bir şövalyedir. Kirlidir ve kahraman olduğu gerçeğini her zaman inkar etmek için elinden geleni yapar.
Frank Miller

“It doesn’t matter who my father was, it matters who I remember he was.”
Babamın kim olduğu önemli değil, benim onun kim olduğunu hatırladığım önemli.
Anne Sexton

“A simple child that lightly draws it’s breath and feels its life in every limb. What should it know of death?”
Hafifçe nefes alan ve hayatını her uzvunda hisseden basit bir çocuk. Ölüm hakkında ne bilebilir ki?
Wordsworth

“No man or woman who tries to pursue an ideal in his or her own way is without enemies.”
Bir idealin peşinden kendi yöntemleriyle gitmeye çalışan hiçbir erkek ya da kadın düşmansız değildir.
Daisy Bates

“It is a wise father that knows his own child.”
Kendi çocuğunu tanıyan bilge bir babadır.
William Shakespeare

“I know indeed what evil I intend to do, but stronger than all my afterthoughts is my fury…fury that brings upon mortals the greatest evils.”
Ne kötülük yapmak istediğimi gerçekten biliyorum, ama tüm düşüncelerimden daha güçlü olan şey öfkem… ölümlülere en büyük kötülükleri getiren öfke.
Euripides

“For we pay a price for everything we get or take in this world; and although ambitions are well worth having, they are not to be cheaply won.”
Çünkü bu dünyada elde ettiğimiz veya aldığımız her şey için bir bedel öderiz; ve hırslar sahip olmaya değer olsa da, ucuza kazanılmamalıdır.
Lucy Maud Montgomery

“There is no formula for success except perhaps an unconditional acceptance of life and what it brings.”
Hayatın ve getirdiklerinin koşulsuz kabulü dışında başarı için bir formül yoktur.
Arthur Rubinstein

“…within the core of each of us is the child we once were. This child constitutes the foundation of what we have become, who we are, and what we will be.”
…her birimizin özünde bir zamanlar olduğumuz çocuk vardır. Bu çocuk, ne olduğumuzun, kim olduğumuzun ve ne olacağımızın temelini oluşturur.
Neuroscientist, Dr. R. Joseph

“There is no refuge from confession but suicide; and suicide is confession.”
İtiraftan kaçmak için intihardan başka çare yoktur; intihar da itiraftır.
Daniel Webster

“The most authentic thing about us is our capacity to create, to overcome, to endure, to transform, to love and to be greater than our suffering.”
Bizimle ilgili en özgün şey yaratma, üstesinden gelme, dayanma, dönüştürme, sevme ve acılarımızdan daha büyük olma kapasitemizdir.
Ben Okri

“A sad soul can kill you quicker, far quicker, than a germ.”
Üzgün bir ruh sizi bir mikroptan daha çabuk, çok daha çabuk öldürebilir.
John Steinbeck

“We cross our bridges when we come to them and burn them behind us, with nothing to show for our progress except a memory of the smell of smoke, and a presumption that once our eyes watered.”
Köprülerimize geldiğimizde onları geçiyoruz ve arkamızda yakıyoruz, ilerlememiz için duman kokusunun anısı ve bir zamanlar gözlerimizin sulandığı varsayımından başka gösterecek bir şeyimiz yok.
Tom Stoppard

“There are no secrets better kept than the secrets that everybody guesses.”
Herkesin tahmin ettiği sırlardan daha iyi saklanan sır yoktur.
George Bernard Shaw

“If we knew each other’s secrets, what comforts we should find.”
Birbirimizin sırlarını bilseydik, ne rahatlıklar bulurduk.
John Churton Collins

“No man is happy without a delusion of some kind. Delusions are as necessary to our happiness as realities.”
Hiçbir insan bir tür yanılsama olmadan mutlu olamaz. Sanrılar mutluluğumuz için gerçekler kadar gereklidir.
Christian Nestell Bovee

“A woman must not depend upon the protection of man, but must be taught to protect herself. “
Bir kadın erkeğin korumasına güvenmemeli, kendini korumayı öğrenmelidir.
Susan B. Anthony

“All changes, even the most longed for, have their melancholy; for what we leave behind us is a part of ourselves. We must die to one life before we can enter another.”
Tüm değişimlerin, en çok özlenenlerin bile bir melankolisi vardır; çünkü arkamızda bıraktığımız şey kendimizin bir parçasıdır. Başka bir hayata girmeden önce bir hayat için ölmeliyiz.
Anatole France

“What though the radiance that was once so bright, be now forever taken from my sight. Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower; We will grieve not, rather find strength in what remains behind.”
Bir zamanlar çok parlak olan ışıltı, şimdi sonsuza dek gözümün önünden çekilse de. Hiçbir şey çimenlerin ihtişamını, çiçeklerin görkemini geri getiremese de; üzülmeyeceğiz, geride kalanlarda güç bulacağız.
William Wordsworth

“The man visited by ecstasies and visions, who takes dreams for realities is an enthusiast; the man who supports his madness with murder is a fanatic.”
Vecd ve hayaller tarafından ziyaret edilen, rüyaları gerçek sanan adam bir coşkundur; deliliğini cinayetle destekleyen adam ise bir fanatiktir.
Voltaire

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz